مقرارت سفر مادران باردار

مقرارت سفر مادران باردار

نام شرکت

مسافرت های کوتاه مدت و داخلی برای خانم های باردار تا ۳۲ هفتگی به شرط ارایه گواهی پزشک و تعیین تاریخ تقریبی وضع حمل مجاز است. در مسافرت های طولانی گواهی پزشکی مربوطه مبنی بر بدون اشکال بودن پرواز زنان باردار باید به تایید قسمت پزشکی شرکت هواپیمایی مربوطه برسد .

تابان

 

 

 

مسافر باید دارای گواهینامه پزشکی خصوصی بوده و در آن قید شده باشد که می تواند با هواپیما مسافرت کند و عبارت «مانعی برای مسافرت هوایی وجود ندارد» حتما در گواهی قید شود. این در شرایطی است که دوره بارداری متجاوز از ۷ ماه (۲۸ هفته) باشد. گواهی نامه پزشکی باید تا ۷ روز قبل از شروع پرواز صادر شده باشد.

کاسپین

پروازهای کمتر از ۲ ساعت تا انتهای هفته ۳۲ بارداری از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان نیازی به مجوز پزشکی و گرفتن گواهینامه ندارد. پروازهای بیش از ۲ ساعت تا انتهای هفته ۲۸ بارداری نیاز به مجوز ندارد. (در هر دو مورد پزشک باید سن بارداری را تایید کند) بارداری دوم به بعد، تا انتهای هفته ۲۸ بارداری نیاز به مجوز ندارد. (ارائه مدرک پزشکی معتبر که ممهور به مهر نظام پزشکی پزشک متخصص زنان و زایمان بوده و بارداری دوم یا چندم مادر را تایید کرده، الزامی است)از ابتدای هفته ۳۵ بارداری، پرواز ممنوع بوده و وجود هرگونه عارضه ای در دوران بارداری (خونریزی ، تهدید به سقط، فشارخون کنترل نشده) مانع پرواز است.

 

ماهان

 

 

 

خانم های باردار زیر ۲۸ هفته با مدرک معتبر پزشکی ممهور به مهر پزشک حاکی از سن بارداری و تخمین تاریخ زایمان می توانند سوار هواپیما شوند.

قشم

برای مسافرت خانم های باردار تا هفته سی و دوم بارداری در صورتی که وضع عمومی آنان طبیعی بوده و سابقه زایمان زودرس و یا سزارین را نداشته باشند و مدت پرواز کمتر از ۴ ساعت باشد، ارائه گواهی پزشک معالج جهت تایید سن بارداری و سلامت مادر کافی می باشد. در این رابطه تعهد نامه کتبی و یا شفاهی بیمار و یا همراهان بیمار نمی تواند جایگزین گواهی پزشک معالج گردد.از هفته سی و دوم تا هفته سی و پنجم بارداری مسافرت خانم های باردار با ارائه گواهی پزشک متخصص زنان و تائید مرکز پزشکی شرکت حمل کننده یا پزشک معتمد طرف قرارداد بلامانع است.مسافرت خانم های باردار از هفته سی و پنجم و تا یک هفته پس از زایمان با هواپیما مجاز نیست.  
مسافرت خانم های باردار در تمام مراحل بارداری در مسیرهایی که مدت پرواز آنان ۴ ساعت یا بیشتر باشد مستلزم داشتن گواهی از پزشک معالج و تائید مرکز پزشکی و یا پزشک معتمد طرف قرارداد شرکت حمل کننده می باشد. در ضمن تائیدیه پزشک تنها ۷۲ ساعت اعتبار دارد.

زاگرس


خانم های باردار بعد از هفته سی و دوم حاملگی جهت مسافرت باید قبل از پرواز از پزشک گواهینامه دریافت کرده و این گواهی به تایید مرکز پزشکی آسمان رسیده باشد.

 

آسمان


به همراه داشتن مجوز پزشک برای خانم های باردار در هر سنی هنگام سوار شدن به هواپیما ضروری است.

 

کیش


به همراه داشتن مجوز پزشک برای خانم های باردار در هر سنی هنگام سوار شدن به هواپیما ضروری است.

 

ایران ایر

 

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید